Wanneer is een preventieadviseur verplicht?

In overeenstemming met de Codex Boek II titel 1,  betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, is het verplicht om een preventieadviseur in dienst te hebben. Wanneer uw bedrijf minder dan 20 werknemers telt, kan u als zaakvoerder zelf de taken van preventieadviseur vervullen, op voorwaarde dat u daar de gepaste kennis voor hebt. Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers is de werkgever verplicht om een preventieadviseur met de gepaste opleiding aan te werven. Hieronder leest u wat de betekenis van een preventieadviseur is in uw bedrijf en wanneer u een externe preventieadviseur nodig hebt.

Schakel Limco Safety in als externe preventieadviseur

Wat is een preventieadviseur?

Een preventieadviseur bekleedt een interne functie binnen een bedrijf en ondersteunt de werkgever om de bepalingen uit de welzijnswet correct toe te passen. Een interne preventieadviseur (ook wel afgekort als IPA) adviseert zowel de werkgever als de werknemers en voert zijn/haar opdracht volledig onafhankelijk uit. Binnen een bedrijf kunnen ook meerdere interne preventieadviseurs aangesteld worden. (vandaar de benaming IDPB)

Zowel de interne als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk hebben een adviserende functie. Concreet betekent dit dat u als werkgever de eindverantwoordelijkheid draagt voor preventie en bescherming binnen uw bedrijf.

Welk type preventieadviseur hebt u nodig?

De interne preventieadviseur moet een specifieke opleiding gevolgd hebben in functie van het aantal werknemers binnen het bedrijf en de sector waartoe het bedrijf behoort. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen A-, B-, C- en D-bedrijven op basis van het aantal werknemers en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van het bedrijf. Naargelang de grootte van het bedrijf en het risico moet u een preventieadviseur aanwerven van een bepaald niveau. Of met andere woorden, een preventieadviseur die een officiële opleiding niveau 1 of niveau 2 met succes beëindigd heeft.

Lees hier meer over de niveaus van preventieadviseurs

Wanneer doet u een beroep op een externe preventieadviseur?

De betekenis van een interne preventieadviseur binnen een bedrijf is het verlenen van advies over het welzijnsbeleid, en werkgevers en medewerkers ondersteunen bij het toepassen van de welzijnswet. De preventieadviseur analyseert risico’s en stelt plannen en preventiemaatregelen op om deze risico’s te voorkomen. Het gaat onder meer over risico’s met betrekking tot de veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne. Het takenpakket van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is dus heel breed.

Wanneer is een externe preventieadviseur nu verplicht of noodzakelijk? Indien de interne preventieadviseur niet over de nodige deskundigheid beschikt om een bepaalde taak uit te voeren, moet er een beroep worden gedaan op een externe preventieadviseur, via de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) of rechtstreeks. Daarnaast bent u voor specialistische taken – zoals het medisch onderzoek of het uitwerken van een preventiebeleid – verplicht om u te laten bijstaan door een externe preventieadviseur.

Een externe preventieadviseur is gespecialiseerd in een discipline zoals arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne of psychosociale aspecten van de arbeid. De externe preventieadviseur kan ook extra ondersteuning bieden aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk tijdens projecten of kan de interne preventieadviseur tijdelijk vervangen.

Limco Safety treedt op als erkend preventieadviseur arbeidsveiligheid voor de bouwindustrie en sectoren binnen productie en assemblage. Wilt u meer info over een eventuele samenwerking?
Neem contact op via +32 (0) 497 48 74 13 of via info@limco-safety.be.