Veiligheidscoördinatie & EnergiePrestatie en Binnenklimaat

Veiligheidscoördinatie & EPB

Limco-safety-Veiligheidscoordinatie-Onshore-Zeebrugge-Windmolenpark-Oostende

Limco Safety is gekwalificeerd voor veiligheidscoördinatie type A en B werven met meer dan 20 jaar ervaring in diverse sectoren: evenementen | nieuwbouw | renovaties | utiliteitsgebouwen | wegenbouw | bodemsanering | afbraak | ...

  • Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Veiligheidscoördinatie op evenementen
  • EPB verslaggeving

Veiligheidscoördinatie algemeen

Er is een verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking op alle bouwplaatsen waar er minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren.

Veiligheidscoördinatie bouwplaatsen

Op alle bouwplaatsen is de rol van de veiligheidscoördinator primordiaal en dit geldt des te meer voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze worden immers gekenmerkt door de aanwezigheid op de site van diverse werkgevers en zelfstandigen die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. Om een echt preventiebeleid te kunnen voeren, moeten de maatregelen die elk van die werkgevers neemt, gecoördineerd worden. En dat is de taak van de veiligheidscoördinator. Hij stelt daartoe een veiligheidsprogramma op waarin een plaats moet worden ingeruimd voor preventie op de arbeidsplek. De veiligheidscoördinator moet aanbevelingen en precieze adviezen geven om dat alles in goede banen te leiden.

Veiligheidscoördinatie evenementen

Bij evenementen waarbij er grote feesttenten of constructies zoals podia, licht of geluidtorens of beursstanden worden gebouwd, vaak met prefab elementen zoals liggers,kolommen en dakspanten dan is de wetgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van toepassing en dient ook hier een veiligheidscoördinator aangesteld te worden..

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie niveau A:
Bij werken waarvoor een coördinatiestructuur opgericht wordt en werken die meer dan 5000 mandagen duren of waarvan de kostprijs meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt (exclusief btw) en waarbij drie aannemers gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren, moet een coördinator niveau A aangesteld worden.

Veiligheidscoördinatie niveau B:
Bij werken waarvoor er geen coördinatiestructuur vereist is, en bij werken die meer dan 500 mandagen duren of een verhoogd risico inhouden, moet een coördinator niveau B aangesteld worden.

Veiligheidscoordinatie Limco Safety

EnergiePrestatie en Binnenklimaat

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen en op de kwaliteit van je binnenklimaat.

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd.

Voor de toepassing van de energieprestatieregelgeving werken wij samen met een gespecialiseerd studiebureau.

Neem contact op

Bedrijventerrein Rademakers Z 17
Rademakersstraat 11
8380 Brugge (Lissewege)

+32 (0)497 48 74 13