Wat zijn de taken van een preventieadviseur binnen de bouw- en evenementensector?

Een preventieadviseur adviseert de werkgever en de werknemers om de bepalingen uit de welzijnswet op een correcte manier toe te passen. De taken van een preventieadviseur zijn erop gericht om risico’s te detecteren en ze te vermijden aan de hand van preventiemaatregelen en procedures. Interne preventieadviseurs hebben een multidisciplinair takenpakket, in tegenstelling tot de externe preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in een bepaalde discipline.
 

De interne preventieadviseur: multidisciplinair takenpakket

Alle niveaus van preventieadviseurs worden opgeleid vanuit een multidisciplinair perspectief. Met andere woorden, interne preventieadviseurs analyseren en beperken risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne. De wettelijk bepaalde taken van de interne preventieadviseur omvatten:
  • Risicoanalyse: opsporen van gevaren, onderzoeken van arbeidsongevallen, enz.
  • Advies: adviseren over de organisatie van de werkplaats en de omgevingsfactoren, arbeidsuitrusting, hygiëne, enz.
  • Administratie: opstellen van jaarverslagen, een globaal preventieplan, veiligheidsprogramma’s, enz.
  • Specifieke taken: opmaken van interne noodprocedures, coördinatie van werken bij derden, enz.
  • Medisch toezicht: beroepsziekten, bijzondere categorieën van werknemers en welzijnsrisico’s, enz.


De externe preventieadviseur: specialist in een bepaalde discipline

Wanneer de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) niet over de nodige deskundigheid beschikt om een bepaalde taak uit te voeren, moet er een externe preventieadviseur ingeschakeld worden die een expert is in de materie in kwestie. Er bestaan verschillende soorten gespecialiseerde preventieadviseurs:
  • Preventieadviseur arbeidsgeneeskunde: medische kwesties en gezondheid van werknemers
  • Preventieadviseur psychosociale aspecten: psychosociaal welzijn (o.a. geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en discriminatie op het werk)
  • Preventieadviseur ergonomie: arbeidsomstandigheden betreffende fysiologie
  • Preventieadviseur arbeidshygiëne: hygiëne van werkplekken
  • Preventieadviseur arbeidsveiligheid: veiligheid van arbeidsomstandigheden en werkplaatsen
De taken van een externe preventieadviseur zijn geconcentreerd rond één discipline, en zijn eerder flexibel. Een externe preventieadviseur biedt meestal ondersteuning voor een of meerdere aspecten waarvoor de nodige deskundigheid vereist is. Een goed voorbeeld hiervan is externe hulp bij het opstellen van een globaal preventieplan.
 

Wat doet een preventieadviseur arbeidsveiligheid in de bouw?

Bouwwerkzaamheden behoren traditioneel tot de risicovolle activiteiten. In de bouwsector is het de taak van de preventieadviseur om de arbeidsveiligheid te ondersteunen. In het kader hiervan adviseert de preventieadviseur de verschillende partijen binnen het bedrijf: werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en interne preventieadviseur. Enkele taken zijn onder andere de ontwikkeling van een veiligheidsbeleid, opstellen en implementeren van procedures en instructies, uitvoeren van risicoanalyses, …

Bekijk de preventieoplossingen van Limco Safety


Waarvoor is een preventieadviseur arbeidsveiligheid op een evenement nodig?

Niet alleen tijdens bouwwerken, maar ook op evenementen is vaak een preventieadviseur nodig. De opbouw van podia en tijdelijke constructies en de demontage van deze toepassingen nadien, vereisen de tussenkomst van verschillende partijen.

De taken van de preventieadviseur op evenementen zijn gericht op het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen van preventiemaatregelen voor de partijen die de opbouw en de demontage van het evenement gaan uitvoeren. Voor het organiseren van evenementen is in de meeste gevallen ook de tussenkomst van een veiligheidscoördinator noodzakelijk.


Opleiden en informeren

De preventieadviseur heeft een adviserende functie. Concreet betekent dit dat de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever blijft. Bovendien staat de werkgever in voor het opleiden en informeren van de werknemers. Sommige externe preventieadviseurs kunnen ook op dit gebied ondersteuning bieden met diverse opleidingen. Bij Limco Safety bieden we een ruim opleidingsaanbod met de focus op arbeidsveiligheid. Tot onze erkende opleidingen behoren topics zoals preventie, logistiek en werken op hoogte.

Bent u op zoek naar een externe preventieadviseur om uw intern team tijdelijk te ondersteunen tijdens een bouwproject? Limco Safety kan deze functie vervullen. Neem contact op via +32 (0) 497 48 74 13 of via info@limco-safety.be.