Interne en externe preventieadviseur: welke niveaus zijn er?

Zowel een interne als externe preventieadviseur moet een gepaste opleiding gevolgd hebben. Deze opleidingen worden ingedeeld in verschillende niveaus. Welk niveau van preventieadviseur u nodig hebt, is afhankelijk van de grootte en risicograad van uw bedrijf. Hieronder leest u meer over de verschillende niveaus van preventieadviseurs en welk niveau nodig is voor uw bedrijf.

Hoe het niveau van een preventieadviseur bepalen?

Om het niveau van een preventieadviseur te bepalen, bekijkt u hoeveel werknemers uw bedrijf in dienst heeft en tot welke risicogroep uw bedrijf hoort. Bedrijven worden ingedeeld in groepen A, B, C en D van zeer hoog risico tot laag risico en van groot tot laag aantal werknemers respectievelijk. De verschillende risicograden zijn gebaseerd op de NACE-codes en omvatten onder andere de volgende activiteiten:
  • Kleine risico’s: winning, zuivering en distributie van water, lichte metaalverwerking, fijnmechanische en optische industrie, andere bewerkende en verwerkende industrieën, enz.
  • Zware risico’s: hout- en bouwnijverheid, betonfabrieken, vervaardiging van verf, vernis en drukinkt, meubelfabrieken, metaal, machinebouw, fijne chemie, kunstvezelindustrie, productie en distributie van elektriciteit, gas, farmaceutische nijverheid, vleesverwerkende nijverheid, vervoer en opslag, enz.
  • Zeer zware risico’s: uranium- en thoriumerts, splijtstoffen, cokes, aardolie, industriële en agrarische chemische grondstoffen, enz.
Bedrijven uit groep A hebben een preventieadviseur niveau 1 nodig. Bij bedrijven uit groep B is dat een preventieadviseur niveau 2. Voor bedrijven uit de groepen C en D is geen specifieke opleiding nodig, maar is wel een basiskennis vereist. Er wordt dan ook vaak gesproken van een preventieadviseur niveau 3.

Preventieadviseur niveau 3

Als uw onderneming minder dan 20 werknemers telt, behoort uw bedrijf tot groep D. Dit betekent dat u als werkgever zelf mag optreden als interne preventieadviseur. Het is niet verplicht om een opleiding te volgen, maar u moet wel over een basiskennis inzake preventie beschikken. Deze basiskennis wordt vaak aangeduid als preventieadviseur niveau 3.

Ook voor bedrijven uit groep C is preventieadviseur niveau 3 voldoende, maar een aantal taken moeten dan verplicht door een externe dienst worden uitgevoerd (groep C-). Indien de preventieadviseur voor een bedrijf uit groep C over niveau 1 of 2 beschikt, mag hij/zij wel de meeste taken betreffende risicobeheersing uitvoeren (groep C+).
 

Preventieadviseur niveau 2

Bedrijven uit groep B hebben een interne preventieadviseur niveau 2 nodig. Een preventieadviseur niveau 2 kan ook behoren tot het interne preventieteam van een bedrijf uit groep A, maar mag in dit geval niet de leidinggevende preventieadviseur zijn.
Zowel preventieadviseur niveau 2 als niveau 1 moeten een basismodule van 120 uren volgen. Preventieadviseurs niveau 2 volgen na deze basismodule een specialisatiemodule van 90 uren.


Preventieadviseur niveau 1

Wanneer uw onderneming een preventieadviseur niveau 1 nodig heeft, is afhankelijk van het aantal werknemers dat u tewerkstelt en de risicograad van uw organisatie. Met andere woorden, als uw bedrijf tot groep A behoort, hebt u een preventieadviseur niveau 1 nodig. Bedrijven met meer dan 1000 werknemers worden als type A beschouwd, maar ook de volgende bedrijven behoren tot groep A:
  • Bedrijven vanaf 500 werknemers met activiteiten die kleine risico’s inhouden
  • Bedrijven vanaf 200 werknemers met activiteiten die zware risico’s inhouden
  • Bedrijven vanaf 50 werknemers met activiteiten die zeer zware risico’s inhouden
Voor de A-bedrijven heeft de leidinggevende preventieadviseur een opleiding niveau 1 met succes beëindigd. Andere preventieadviseurs binnen het interne team beschikken minstens over niveau 2.

Bekijk hier wat Limco Safety voor u kan doen als extern preventieadviseur niveau 2


Wanneer hebt u een gespecialiseerde preventieadviseur nodig?

De opleidingen voor preventieadviseurs niveau 1 en 2 focussen op een multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat de preventieadviseurs opgeleid worden binnen alle aspecten van preventie en welzijn. Voor specialistische taken is het in de praktijk echter noodzakelijk om een beroep te doen op externe preventieadviseurs die expert zijn in een bepaalde discipline zoals arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne of psychosociale aspecten van het werk.

Wenst u samen te werken met een preventieadviseur niveau 2 voor arbeidsveiligheid in de sector van bouw, productie, assemblage of gerelateerde branches? Limco Safety biedt flexibele oplossingen op maat van uw bedrijf. Neem contact op via +32 (0) 497 48 74 13 of via info@limco-safety.be.