Globaal preventieplan: wat is het en is het verplicht voor uw onderneming?

Een globaal preventieplan vormt het centrum van het preventiebeleid van uw onderneming. Het maakt deel uit van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Een globaal preventieplan is niet hetzelfde als een jaarlijks actieplan, hoewel beide plannen een identiek doel hebben: uw werknemers beschermen en risico’s voorkomen. Een globaal preventieplan is verplicht zodra uw onderneming één werknemer in dienst heeft. Hieronder bespreken we wat er in een globaal preventieplan moet staan en wat de voordelen van zo’n plan zijn.

Wat is een globaal preventieplan?

Een globaal preventieplan is een plan met preventiemaatregelen dat gebaseerd is op een risicoanalyse. Een globaal preventieplan (ook wel afgekort als GPP) is altijd op maat van uw onderneming. Factoren zoals uw bedrijfsactiviteiten, het aantal werknemers dat u tewerkstelt en arbeidsprocessen bepalen de inhoud van een globaal preventieplan. Iedere onderneming heeft immers andere risico’s en vereist dan ook aangepaste preventieve maatregelen. Een GPP is 5 jaar geldig.


Waarom is het verplicht?

De codex over het welzijn op het werk stelt dat werkgevers verplicht zijn om risicovolle arbeidsomstandigheden te voorkomen en werknemers te beschermen aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Zo’n systeem is een stappenplan dat bestaat uit een risicoanalyse, een globaal preventieplan, een jaarlijks actieplan en preventiemaatregelen voor bijzondere werknemers.
 

Wat zijn de voordelen van een GPP?

Hoewel een GPP een wettelijke verplichting is en administratief behoorlijk wat werk met zich meebrengt, zijn er ook voordelen verbonden aan een globaal preventieplan:
  • Niet elke onderneming is dagelijks met preventie bezig. Een GPP is dan ook handig om het overzicht te bewaren. Het is een basisdocument dat van toepassing is op uw hele onderneming.
  • Een GPP is gebaseerd op een risicoanalyse van uw organisatie. Aan de hand van deze analyse kunnen ook minder zichtbare potentiële risico’s aan het licht gebracht worden.
  • Met een GGP worden er prioriteiten inzake veiligheid en preventie gelegd doorheen de hele onderneming. Deze prioriteiten scheppen duidelijkheid voor alle partijen en medewerkers, en versterken zo het preventiebeleid en de veiligheidscultuur van de onderneming.


Globaal preventieplan versus jaarlijks actieplan: wat is het verschil?

Een globaal preventieplan is het centrale preventiebeleid van uw onderneming voor 5 jaar. Het vormt ook de basis voor het jaarlijks actieplan (JAP). In het GGP worden de langetermijndoelen uitgestippeld en in het JAP staan de actiepunten inzake preventie voor een jaar. Beide plannen maken deel uit van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Door middel van het JAP kan u de genomen preventiemaatregelen tijdig bijsturen.

Bekijk hier welke preventiedocumenten Limco Safety voor u kan opstellen


Wat moet er in een GPP?

Een GPP is opgebouwd rond drie soorten preventiemaatregelen, respectievelijk in deze volgorde: maatregelen die risico’s voorkomen, schade voorkomen en schade beperken. De concrete opbouw van een GPP ziet er meestal als volgt uit:
  • De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die hierop gebaseerd zijn
  • De prioriteiten inzake preventie en de middelen en activiteiten om deze prioritaire doelstellingen te bereiken
  • De opdrachten en verplichtingen van alle betrokken personen
  • Aanpassingen aan bepaalde wetgevingen of arbeidsomstandigheden
  • Criteria om het preventiebeleid te evalueren


Hoe stelt u een globaal preventieplan op?

Het opstellen van een globaal preventieplan is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij/zij laat zich hiervoor begeleiden door de interne/externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De meeste werkgevers doen hiervoor een beroep op een externe preventieadviseur die gespecialiseerd in de toepasselijke sector en goed vertrouwd is met de bedrijfsmaterie.
Verder is het een goed idee om het management en de werknemers maximaal te betrekken bij het uitwerken van uw preventiebeleid. Dit creëert een breed draagvlak binnen uw onderneming en bevordert de veiligheidscultuur.

Limco Safety voert risicoanalyses uit en kan uw globaal preventieplan opstellen. We zijn gespecialiseerd in de sector van bouw, productie, assemblage en gerelateerde branches. Neem contact op via +32 (0) 497 48 74 13 of via info@limco-safety.be.